Nye regler for paraskyting – lerdue og generelt

Foran 2021-sesongen er det flere nyvinninger for paraskytterne. Internasjonalt ble paraskyting for lerdue lasert for noen få år siden, med et program basert på OL-trap, og nå har vi utviklet et nasjonalt program basert på Nordisk Trap. Paraskyttere innenfor lerdue har dermed fått et konkurransetilbud både i OL-trap og Nordisk Trap.

En annen nyvinning er at det er innført en SH åpen-klasse i pistol, den er åpen for skytterne som må bruke støtte i skytestillingen (stående/sittende) og dermed faller utenfor de internasjonale kriteriene for SH1 pistol. Også parautøvere som enda ikke har blitt klassifisert, kan delta i denne klassen. Klassen blir et tilbud både i luftpistol 40 og 60 skudd, i luftsprint og i finpistol.

De internasjonale paraskytingsreglene er også oversatt til norsk, dette er en nyvinning som vil gjøre det enklere for både utøvere, trenere og arrangører å utvikle norsk paraskyting.

De nye paraskytingsreglene er lagt ut på konkurranseregel-sidene.