To NEI og ett JA til World Cup

Toppidrettskomiteen har avgjort at Norge ikke reiser til World Cup New Delhi eller World Cup Para Al Ain, men gir klarsignal for at norske skeetskyttere kan delta i World Cup Kairo om 14 dager.

Det ligger en omfattende kartlegging bak avgjørelsene. Her er vurdert smittenivå på de aktuelle destinasjonene, innreiserestriksjoner, karantenebestemmelser, arrangørs informasjon om koronahåndtering under oppholdet, forsikringsvilkår og hvilket utbytte deltakelse gir målt opp mot risiko for koronasmitte.

– Det viktigste for oss er å ivareta utøvere og lederes helse og sikkerhet. Vår kartlegging er nøytral og beskriver muligheter og utfordringer ved deltakelse i oppsatte internasjonale konkurranser. Hvert enkelt stevne behandles individuelt. Dette måles opp mot uttalt strategi om å delta i internasjonale stevner hvis dette er mulig, slik at våre utøvere sikres gode trenings- og konkurranseforhold og nødvendig internasjonal matching, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Toppidrettskomiteens vedtak er i henhold til innstilling fra administrasjonen. Landslagstrenere er blitt orientert og rådført med underveis i prosessen og det har vært dialog med utøvere. Sportssjef og administrativ leder av Skytterlandslaget har gjennomført kartlegging.

– Kartleggingen er svært grundig og gir oss muligheten til å si ja til å sende utøvere ut av landet på tross av pandemi. Vi må alltid sørge for at våre utøvere er konkurransedyktige, særlig i en OL- og PL-sesong, men helse og sikkerhet kommer først. Det er ivaretatt i disse avgjørelsene, sier leder av Toppidrettskomiteen, Ingrid Stubsjøen.

Utøvere og ledere har alltid siste ord og kan avbryte reise når de ønsker, også underveis. Administrasjonen følger kontinuerlig med på den globale koronasituasjonen og kan også avbryte reise ved evt. nye restriksjoner eller økt smitte nasjonalt eller internasjonalt.

World Cup New Delhi
Det var aktuelt å sende en liten gruppe rifleskyttere til konkurransen, etter at pistol, OL-trap og skeet tidlig valgte bort New Delhi. Det er vurdert at det ikke er forsvarlig å reise til India alt tatt i betraktning, med følgende punkter som de viktigste:

– UD fraråder reise til alle land og det er ikke tillatt å komme inn i India per dags dato.
– Tross lave smittetall og flat smittetrend vurderes ikke India som naturlig trygt reisemål i koronatida basert på erfaring fra tidligere.
– Innendørs konkurranser med utøvere fra mange andre nasjoner øker risiko for smitte.
– Konsekvenser ved evt. smitte gir stor påkjenning. Evt. sykdom, ekstra opphold i India og karantenetid kan være ødeleggende for utøvers muligheter til å kvalifisere seg til og prestere i sesongens hovedmål, EM og OL.
– Vi er også bekymret for utøvers mentale helse ved evt. smitte i India. Ekstra opphold i isolasjon på hotell eller sykehus i India vurderes som svært belastende.

World Cup Para Al Ain
Det var aktuelt å sende en mindre gruppe parautøvere på pistol og rifle. Det er vurdert at det ikke er forsvarlig å reise til De forente arabiske emirater alt tatt i betraktning, med følgende punkter som de viktigste:

– De forente arabiske emirater er rødt land for øyeblikket, selv om myndighetene har strenge koronaregler.
– Stor smitteøkning etter jul og spesielt negativ smittetrend akkurat nå, verden sett under ett.
– Innendørs konkurranser med utøvere fra mange andre nasjoner øker risiko for smitte.
– Konsekvenser ved eveventuell smitte gir stor påkjenning. Eventuell sykdom, ekstra opphold i UAE og karantenetid kan være ødeleggende for utøvers muligheter til å kvalifisere seg til og prestere i sesongens hovedmål, PL.
– Vi er også bekymret for utøvers mentale helse ved eventuell smitte i UAE. Ekstra opphold i isolasjon på hotell eller sykehus i UAE vurderes som svært belastende.

World Cup Kairo
Det var aktuelt å sende en liten tropp skeetskyttere til konkurransen. Det er vurdert som forsvarlig på delta i WC Kairo med følgende hovedpunkter som utslagsgivende:

– Det er viktig at vi benytter de muligheter vi har for deltakelse i World Cup og internasjonale mesterskap når det ligger til rette for dette.
– Egypt er et land med registrert lav smitte, flat smittetrend og god håndtering av koronatiltak. Erfaring fra VM Håndball viser at smittevern tas alvorlig og hindrer smitte i et mesterskap med kroppskontakt.
– Utøvere fra mange andre nasjoner og med ulike smittevernsrutiner møtes og dette innebærer stor risiko for smitte. Pga pandemi vil deltakerantall være lavere enn vanlig og grener er atskilt fra hverandre, men det må vurderes at fare for smitte er høyere enn ved å være hjemme. Erfaring fra VM Håndball viser likevel at det er mulig å gjennomføre med minimal smitte så lenge strenge koronaregler følges. Korona i VM Håndball var knyttet til smitte før avreise og ble tidlig avdekket.
– Ingen innendørs trenings- eller konkurranseaktivitet, som sikrer lav smitterisiko.
– Fly, mellomlandinger og flyplasskontroller innebærer risiko for smitte, men ikke tilstrekkelig til at dette alene kan stoppe reisen.
– Evt. sykdom, ekstra opphold i Kairo, karantenetid osv. kan være ødeleggende for utøvers muligheter til å kvalifisere seg til og prestere i sesongens hovedmål, EM og OL. Vi vurderer muligheten for smitte så lav at dette ikke vektlegges som direkte avgjørende.
– Vi er bekymret for utøvernes mentale helse ved evt. smitte og ekstra opphold i Egypt. Vi vurderer muligheten for smitte så lav at dette ikke vektlegges som direkte avgjørende.

Lerdue gjennomfører treningssamling på Kypros før konkurransene i Kairo. På samling deltar utøvere fra både OL-trap og skeet. Kypros vurderes som ett av de tryggeste reisemål i Europa, med meget strenge koronaregler. Norske skyttere får kun mulighet til å oppholde seg på hotellrom og treningsbane under oppholdet. Det er avgjørende at norske lerdueskyttere får mulighet til å trene utenfor Norges grenser på vinterstid for å holde kvaliteten oppe i treningsarbeidet, da all treningsaktivitet er utendørs. Dette skiller seg vesentlig fra pistol og rifle, som kan trene innendørs i vinterhalvåret.

Tropp til World Cup Kairo (22.02-05.03):
Malin Farsjø, skeet
Erik Watndal, skeet
Ole Henrik Gusland landslagstrener skeet

Spørsmål vedrørende denne artikkel kan sendes på mail til sportssjef tori @ skyting.no