Kulefangere skåner miljøet ved 50-metersbanen på Løvenskiold

De siste årene har 50 meter-anlegget på Løvenskioldbanen gjenomgått store oppgraderinger, bl.a. med ombygging av standplasshuset. Etter ombyggingen rommer huset også 25 m pistolbane og en liten 10 m luftbane med mulighet for pistol- rifle- og viltmålskyting. Nå i vår var tiden kommet for å montere kulefangere på alle 24 skiver, og disse er allerede på plass.
Tekst og foto: Svein-Erik Tosterud

– Dermed løser vi problemet med blyforurensing på denne banen, for kulefangerne fra Megalink er utstyrt med oppsamlingsbøtter for kulene, forteller leder av banestyret, Hans Kristian Jensrud.

Ettersom kulefangerne er utstyrt med lyddempende materiale på utsiden, er det også uvant lite støy når prosjektilene treffer fangerne. Arbeidet med å få kulefangerne på plass begynte allerede i 2019, men det oppsto noen forsinkelser med leveransene fra firmaet som produserer for Megalink.

Jobben med å bygge nye stativer for skivene og kulefangerne er gjort av Løvenskioldbanens vaktmester Per Tangen og hans medhjelpere.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet av denne oppgraderingen. Neste skritt er å få på plass en enklere løsning for oppsamling av tomhylser foran standplassen. Nå har vi et flott anlegg med 24 skiver, og venter bare på at korona-situasjonen skal bedre seg, slik at vi igjen kan arrangere ordinære stevner, sier Hans Kristian Jensrud.