Invitasjon til Olympisk Akademi 2021

Norges idrettsforbund inviterer unge trenere, ledere, dommere og andre ressurspersoner mellom 15-29 år til Olympisk akademi onsdag 23. juni kl. 12.00-14.00. Årets tema er #STOPP.

Det spennende programmet er laget av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra særforbund, idrettskretser, idrettslag og Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC).

Invitasjon og påmelding finner du her:

2021 Invitasjon Olympisk akademi 23.juni 21