Avgjørelse om junior-VM presenteres 10. august

Junior-VM i skyting i pistol, rifle og lerdue arrangeres i Peru i månedsskiftet september/oktober. Det pågår nå et arbeid for finne ut hvilke muligheter Norge har for deltakelse.

Endelig avgjørelse om deltakelse og eventuell VM-tropp presenteres først tirsdag 10.august her på våre nettsider. Vi ber om tålmodighet og forståelse for at dette ikke kan være på plass før denne dato.

Den store utfordringen er å avgjøre om det er forsvarlig å sende norske skyttere og ledere til Peru midt i koronapandemien. Vi er særlig bekymret for utviklingen av smittetallene globalt på grunn av Delta-varianten, som i følge FHI smitter lettere og gir mer alvorlig sykdom.

Noe av det som vurderes er smittetall i Norge, Peru og verden forøvrig, reiserestriksjoner inn og ut landet, karantene, vaksinasjon, sportslig utbytte, økonomi, forsikringsordninger og mye mer. En grundig kartlegging av dette samt forslag til smittevernprotokoll utarbeides kommende uke som grunnlag for avgjørelse i Toppidrettskomiteen etter innstilling fra sportssjef.

Mens vi venter på dette må vi igangsette arbeid for å fullføre all registrering til arrangør innen frister. Det betyr at enkelte aktuelle skyttere for junior-VM blir kontaktet av administrasjon for utfylling av skjema.

Vi bemerker at dette IKKE er et klarsignal for VM, og både skyttere som kontaktes og ikke kontaktes er aktuelle for å bli tatt ut eller ikke tatt ut til VM. Prosedyren er kun nødvendig for det administrative arbeidet i forbindelse med registrering og bestilling.

Spørsmål om junior-VM rettes til sportssjef Tor Idar Aune på mail tori @ skyting.no eller telefon 908 47 231.