VIKTIGE ENDRINGER I DOPINGLISTEN 2022

Dopinglisten for 2022 er klar, og i denne er det to viktige endringer som det er verdt å merke seg:

1. All injeksjon av glukokortikoider (for eksempel kortison) blir forbudt i konkurranse.

2. Justering i grensene for inhalasjon av salbutamol, som er virkestoffet i blant annet astmalegemidlet Ventoline.

Når det gjelder punktet om glukokortikoider (f eks kortison), så er regelen slik at stoffet ikke skal kunne spores i kroppen i en konkurranse (konkurranseperioden regnes fra klokka 23.59 kvelden før og til konkurransen er slutt).

Grensen for salbutamol vil være 600 mikrogram per åtte timer (nåværende grense er 800 mikrogram per 12 timer). Den totale mengden på 1600 mikrogram per 24 timer er fortsatt den samme. Dette er gjort for å redusere risikoen for å få et mistenkelig funn som et resultat av inntak av én høy dose.
Les mer om endringene i Dopinglisten 2022, og full oversikt over dopinglisten 2022 hos Antidoping Norge. 

Dopinglisten 2022 er gjeldende fra 1. januar 2022.