INGEN AKTIVITETSRESTRIKSJONER FOR UVAKSINERTE PERSONER