NSF oppfordrer alle klubber om å ta et navn som inneholder “sportsskyting”

Det er et økende fokus på skytingens omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg arbeider EU med innføre et forbud mot bruk av bly i ammunisjon. Dog foreslås det unntak for «sportsskyting», forutsatt mer enn 90 % oppsamling og minimal avrenning. Norges Skytterforbund (NSF) oppfordrer derfor i et brev sendt til alle klubber i dag om å ta et klubbnavn som inneholder “sportsskyting”, for å tydeliggjøre at vår aktivitet er idrett.

– Det blir stadig mer fokus på vår idrett og vårt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder blant annet miljøutfordringer i form av støy og bruk av bly, foruten allmenhetens oppfatning av hva skyting er, sier NSFs generalsekretær Per Iversen.

ECHA – EUs organ for miljøsaker – arbeider med å innføre et forbud mot bruk av bly i ammunisjon. Planen er å innføre et forbud fra 2023 som vil gjelde fra 2025. Dog foreslås det unntak for «sportsskyting», forutsatt mer enn 90 % oppsamling og minimal avrenning.

– NSF sin innstilling og hovedbudskap er at vi må – for å kunne fortsette med sportsskyting – forberede oss på å utarbeide gode løsninger for kulefang med oppsamling og sørge for minimal avrenning, forklarer Iversen.

NSF oppfordrer derfor også klubber og lag som etableres, at man tar et navn som inneholder «sportsskyting», for eksempel Sportsskytterlag, Sportsskytterklubb eller Sportsskyttere.

På kretslederkonferansen i begynnelsen av november ble nettopp dette navnetemaet også diskutert, og det ble spurt om NSF ville kreve at alle klubber og lag tilsluttet NSF må skifte navn. Men NSFs generalsekretær tydeliggjør at det kun er snakk om en oppfordring og ikke et krav.

– Med den kunnskapen NSF har i dag, er det ikke aktuelt å kreve at eksisterende klubber og lag skal gjøre en navneendring. Imidlertid oppfordrer altså NSF klubber og lag til å skifte navn fra Pistolklubb, Miniatyrskytterlag, Rifleklubb eller lignende, til å få frem at klubben/laget bedriver «sportsskyting» og ta dette inn i klubbens/lagets navn, forteller Iversen.

For de klubber som velger å følge NSFs oppfordring om å skifte navn vil det også trolig oppstå et behov for ny eller oppdatert logo. Også her har NSF en oppfordring om grep som kan gjøre det enda tydeligere at vår aktivitet er en idrett:

– Dersom klubben/laget skifter navn, får det betydning for enhetens logo. Når det lages ny logo oppfordrer vi til at logoen ikke inneholder noe som kan identifiseres som et våpen, sier Iversen.

– Slike endringer må behandles på årsmøtet, gjerne allerede i 2022, avslutter NSFs generalsekretær.