Vil du diskutere sikkerhet med oss?NSF inviterer til «Åpen time» på teams der tema er sikkhetsopplæring i NSF

 

Dato: 28. februar
Klokkeslett: 19:30 – 21:00
Hvor: Teams – trykk på denne lenken for å bli med på møtet. 

Det er ingen påmelding og du blir med på møtet så lenge du ønsker. Møtet er åpent for alle som er interessert og du er hjertelig velkommen også bare for å lytte til diskusjonene.

Breddeidrettskomiteen (BIK) har satt sammen et utvalg som skal gjennomføre en evaluering av dagens krav til sikkerhetsopplæring i NSF. Utvalget er godt i gang med sitt arbeid, men ønsker å snakke med medlemmer, kretser og klubber i NSF for å lære mer om deres behov og erfaringer, både som utøvere, trenere og ledere.

Leder er Roger Jostein Landsverk (Utdanningsutvalget, BIK, pistol) og med seg har han Stein Håkon Gundersen (Teknisk Komite, leirdue), Anneline Tangen (Ungdomsutvalget, BIK, viltmål), Odd Steinar Mathisen (Finnmark Skytterkrets pistol), Dag Olav Rønning (administrasjonen) og Helene Rønningen (administrasjonen, rifle).

Oppgavene utvalget har fått fra BIK er:

  • Vurdere behovet for en tydeligere definisjon av «nødvendig sikkerhetsopplæring»
  • Foreta en evaluering av dagens ordens- og sikkerhetsregler i Fellesreglementet
  • Vurdere anbefalinger eller krav til utdanning av kursholdere og skyteledere
  • Evaluering av dagens sikkerhetskurs
  • Se på muligheten for å utvikle diverse klubbmateriale for sikkerhet (plakater, skilt osv)
  • Levere et dokument med anbefalinger til styret innen juni 2022

Innspill?

Det er selvfølgelig mulighet til å stille spørsmål og diskutere under «Åpen time». Og om du ønsker å komme med noen innspill i forkant eller etterkant av møtet kan det sendes til utvalgsleder Roger Jostein Landsverk på e-post: roger.jostein.landsverk @ mrfylke.no.