Styremøter – Ukraina

Skytteforbundets styre har siden krigen i Ukraina startet hatt flere møter for å diskutere situasjonen og gjøre de vedtakene som var nødvendige for å markere forbundets støtte til Idrettsforbundets politikk overfor Russland og Hviterussland. Skyttersportens spesielle stilling internasjonalt, der både ISSF og ESC har russisk ledelse, var også oppe til diskusjon, og NSF vil aktivt engasjere seg i den internasjonale, idrettspolitiske debatten som nå kommer som en følge av krigen.

Styrets protokoller finner dere her: https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/nsfs-styre-2/styreprotokoller/.