Håvard Larsen går av som president

Etter drøye 5 år har Håvard Larsen av helsemessige årsaker besluttet å gå av som president. Visepresident Bjørn Harald Vik overtar rollen frem til Forbundstinget i 2023. Håvard Larsen forklarer her bakgrunnen:

«NSF har gjennomført et fantastisk EM på Hamar – våre gjester har utelukkende kommet med positive tilbakemeldinger. Vårt Skytterlandslag leverer fantastiske resultater, Administrasjonen leverer godt arbeid hver dag og frivilligheten i breddeidretten har kommet gjennom pandemien og har ny energi til å gjennomføre treninger, stevner, NM-arrangementer og alle andre oppgaver som tilligger klubber og kretser.

Min drivkraft har hele tiden vært og er å utvikle Norges Skytterforbund til det beste for norsk sportsskyting. Svært mange gode krefter arbeider sammen for å få til gode resultater på mange plan. Samtidig har spesielt det siste halve året for meg personlig vært vanskelig pga. helsemessige utfordringer.

I denne situasjonen er det ikke til det beste for Norges Skytterforbund at jeg fokuserer på hvor lenge jeg er valgt. Jeg er veldig trygg på at Forbundsstyre ledet av Bjørn Harald kan gjøre jobben og gjøre jobben godt.

Siden vervene som styreleder i NSF Løvenskioldbanen AS og styremedlem i NSF Arrangement AS henger sammen med min rolle som medlem av forbundsstyret, går jeg også ut av disse rollene.

Dette betyr ikke at jeg slutter å engasjere meg for norsk sportsskyting. Som leder av hovedkomiteen for NM Bane 2022 skal hovedkomiteen og mange andre frivillige arrangere et godt mesterskap på Løvenskioldbanen. Det er mange oppgaver knyttet til utvikling av anlegg generelt og Løvenskioldbanen spesielt, og det blir tid til å arbeide sammen med medlemmene i lokal klubb.

Jeg er svært takknemlig for at Bjørn Harald tar stafettpinnen videre. Vi har arbeidet tett sammen i alle saker, og ikke minst har Bjørn Harald gjort en fantastisk jobb for at EM på Hamar ble så vellykket.

Jeg håper å treffe mange av dere under NM Bane på Løvenskioldbanen i uke 26.»


Bjørn Harald Vik, som med dette tar over som fungerende president fram til Forbundstinget 2023, uttaler:
«Det er med vemod og ydmykhet jeg overtar roret i Norges Skytterforbund (NSF).  Håvard Larsen har gjennom sitt ekte engasjement for skyttersporten lagt ned en stor jobb som President for NSF. Håvard sin arbeidskapasitet er stor og hans kontaktflate er enda større, noe som Norges Skytterforbund har nytt og kan nyte godt av.

Et samlet styre har gitt meg tillit og jeg skal gjøre mitt ytterste for å lede Norge Skytterforbund til det beste for skyttersporten.

Det er også godt å vite at Håvard vil være en viktig støttespiller i arbeidet med Løvenskioldbanens utvikling og i fremdriften av NSF sitt første NM for alle grener som arrangeres på Løvenskioldbanen i uke 26.»