Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende ISSF-regelverk følges nasjonalt også i 2023.

ISSF-regelverket har fått  noen mindre oppdateringer fram til nå, blant annet øvelser, eliminasjons-skyting og en presisering av riflebestemmelsene. Dette tas med i en oppdatert versjon av den norske oversettelsen, som får ny revisjonsdato. ISSFs gjeldende finaleregler skal brukes selv om de ikke er oversatt til norsk. 

Denne artikkelen sendes også ut på e-post til alle klubber. Om klubben er usikker på hvem i klubben som er dommere kan dere sjekke dette i dommerregisteret.

Hvordan vet vi hvilke endringer som gjelder?
NSF vil lage en oppsummering av endringene som er gjort og sende denne ut til alle klubber, samt legge den ut på skyting.no. Det blir opptil hver enkelt klubb og dommer å sette seg inn i det som er gjeldende for sin gren. Denne gjennomgangen skal ikke rapporteres inn, og vil ikke bli registrert i Idrettskurs.

Dette vil bli sendt innen 15. oktober.

Når vil neste dommeroppdatering bli gjennomført?
Dette er fortsatt usikkert.

Dommeroppdateringen skulle normalt ha vært gjennomført i 2021. Først ble ISSFs oppdatering av regelverket utsatt fordi OL i 2020 ble utsatt, og så har vi ventet på en oppdatering etter OL i Tokyo 2021 uten at det foreløpig har kommet mye annet enn midlertidige versjoner av finalereglene.

Hva med dommerlisensene?
Alle som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2023, vil få forlenget sin lisens til 31.12.2023. Hvis du sjekker din idretts-cv i Min Idrett vil utløpsdatoen enten si 2021 (hvis du gjennomførte oppdatering), eller 2022/2023 (året du gikk kurs), men lisensen vil være gyldig helt til et nytt dommeroppdateringskurs er gjennomført.

Kan vi fortsatt utdanne nye dommere?
Dommerkurs kan avholdes som normalt.

Alle nye dommere som gjennomfører kurs i 2022 eller 2023 før dommeroppdateringen er klar og integrert i dommerutdanningen, vil måtte gjennomføre dommeroppdateringen innen 31.12.2023 for å beholde sin dommerlisens.

En dommeroppdatering tar typisk 3-4 timer og gjennomføres på en ettermiddag/kveld

Hva med finalene under Norgesmesterskap og andre stevner?
Arrangører av Norgesmesterskap for ISSF-øvelser vil i forkant av arrangementet være i kontakt med TK som informerer om hvordan eventuelle finaler skal gjennomføres. Dette skal være klart før invitasjonen sendes ut, slik at det er klart for deltagerne hvordan finalen skal gjennomføres.

Arrangører som ønsker å ha stevner i ISSF-øvelser med finale kan også ta kontakt med TK for avklaring.

Kontaktinformasjon til TK finner du her.