Forbundstinget 2023

Neste år er det på nytt tid for å samle krets- og lagsrepresentanter til Forbundsting for å diskutere og vedta rammene for forbundets virksomhet framover og velge styre og komiteer som skal lede forbundet i perioden 2023-25.

Forbundstinget 2023 avholdes søndag 23. april på Thon Hotel Linne i Oslo. Innkalling til tinget finner dere her: https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/forbundstinget/, og på samme sted vil forslag til langtidsplan og – budsjett og andre sakspapirer bli lagt ut når tinget nærmer seg.

Forrige forbundstinget (i 2021) ble pga. pandemien gjennomført digitalt. Planen er at tingforhandlingene også i 2023 blir streamet, denne gangen vil dette i så fall være en service til interesserte tilskuere som ønsker å følge diskusjoner og valg.