Bjørn Harald Vik valgt som president i Skytterforbundet

NSFs forbundsting 2023 valgte i dag Bjørn Harald Vik fra Ørlands Sportsskyttere som president for de kommende to åra. Bjørn Harald ble visepresident på tinget i 2021 og tok over som president etter at Håvard Larsen i fjor måtte trekke seg av helsemessige årsaker. Nå er han valgt som president for en ny periode, med Sille Dypveit fra Trondheim Sportsskyttere som ny visepresident. Komitelederne Tom Lauritzen (TK), Siri Mortensen (TIK) og Thomas Strøm (BIK) ble gjenvalgt.

Det var ingen dramatikk under årets valg; alle valgkomiteens forslag ble valgt, de aller fleste uten motkanditater.

Disse skal lede Skytterforbundet fram til Forbundstinget 2025:

Funksjon Navn Klubb
President Bjørn Harald Vik Ørland Sportsskyttere
Visepresident Sille Dypveit Trondheim Sportsskyttere
Leder TIK Siri Mortensen Kisen Miniatyrskytterlag
Leder BIK Thomas Strøm Sola Pistolklubb
Leder TK Tom Lauritsen Bodø Sportskytterklubb
Styremedlem Knut Inge Kjesbu Verdal Sportsskytterlag
Styremedlem (under 26) Ida Vetti

 

Stavanger Miniatyrskytterlag
Varamedlem 1 Sofia Fallås Aasa Miniatyrskytterlag
Varamedlem 2 Magne Østby Indre Østfold Sportsskyttere
Toppidrettskomiteen
Nestleder Morten Støen Bærum Pistolklubb
Medlem Ingrid Stubsjøen Trondheim Sportsskyttere
Medlem Geir Magne Rolland Åsane Sportsskytterlag
Medlem Barbro Breivik Østlandske Sportsskyttere
Medlem Heidi Sørlie-Rogne Kisen Miniatyrskytterlag
Breddeidrettskomiteen
Nestleder Rune Kristian Hansen Ørland Sportsskyttere
Medlem Ann Jeanette Brevik Nedre Glomma Sportskytterklubb
Medlem Hilde Johansen Ertnes Sarpsborg Pistolklubb
Medlem Linda Pettersen Skien JFF
Medlem Bjørn Martin Bruun Trondheim Sportsskyttere
Medlem Kenneth Eikenes Indre Østfold Sportsskyttere
 
Teknisk komité
Nestleder Magnus Strømdal Trondhjems Pistolklubb
Medlem Stein Håkon Gundersen Sandefjord Lerdueskyttere
Medlem Marte Torvik Meråker Skoleidrettslag
Medlem Anne Cecilie Falsen Brække Sartor Sportsskytterlag
Kontrollutvalg
Leder Jan Enevold Brække Vestre Bærum Salongskytterlag
Medlem Roy Hjetland Røyken og Hurum Skytterlag
Medlem Nina Johanne Dønheim Sartor Sportsskytterlag
Varamedlem Tor Helge Haltvik Frosta Salongskytterlag
Varamedlem Maren Galguften Lunsæter Kalotten Miniatyrskytterlag
Lovkomiteen
Leder Helge Olden Ørland Sportsskyttere
Medlem Roger Jostein Landsverk Vigra og Valderøy Pistolklubb
Medlem Siri Vaggen Kanedal Oslo Pistolklubb
Varamedlem Bjørn Handegard Skaun Idrettslag
Varamedlem Tove Jacobsen Oslo Østre Sportsskyttere
Valgkomité
Leder Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb
Nestleder Anne Hege Thue Fredrikstad Miniatyrskytterlag
Medlem Astrid Landsverk Porsgrunn Pistolklubb
Medlem Kai-Aleksander Kristiansen Lånke Miniatyrskytterlag
Varamedlem Nils Håvard Dahl Verdal Sportskytterlag
Varamedlem Linda Hågensen Mo Pistolklubb
Ordenskansler Unni Nicolaysen Oslo Østre Sportsskyttere
Vara Erik Stai Levanger Sportsskytterlag