Et vellykket idrettsting – inkludert ny langtidsplan

Som sikkert de fleste har fått med seg, ble det sist helg avholdt Idrettsting i Bergen. Den store nyheten, i hvert fall i media, var valg av ny idrettspresident. Sittende president Berit Kjøll hadde fått en motkandidat, Zaineb Al-Samarai, som hadde sittet i idrettsstyret siden 2019. Zaineb var forhåndsfavoritt, støttet av en rekke særforbund, inkludert Norges Skytterforbund. Zaineb ble valgt med klar margin, noe NSF selvsagt er tilfreds med. NSF mener at Zaineb representerer fremtiden for norsk idrett. Dette via hennes personlige bakgrunn som innvandrer så vel som sterk faglig kompetanse fra kommunikasjon og politikk, foruten god kjennskap til grasrota innen norsk idrett. NSF ser frem til et godt samarbeid med Zaineb og det nye idrettsstyret.

Det var selvsagt en rekke andre saker som ble behandlet på Idrettstinget. En av de viktigste var trolig et forslag om å justere delegatsammensetningen noe, i favør av særforbundene på bekostning av idrettskretsene. Forslaget var ikke veldig radikalt og ville fortsatt medført at idrettskretsene som «blokk» kunne stoppet alle lovforslag, som alltid trenger 2/3 flertall. Forslaget om delegatendring ble ikke vedtatt, og vurderingen hos de fleste er nå at denne saken er lagt død i overskuelig fremtid.

En ny langtidsplan for norsk idrett – Idretten VIL – ble vedtatt. Den kan leses HER. En slik overordnet plan for norsk idrett vil alltid påvirke fremtidig planverk for de ulike særforbund på de områder hvor dette anses som relevant.

Stemningen på Idrettstinget fremstod som svært god – norsk idrett er samlet i de fleste spørsmål. Ragne Wiklund – Skøyter og Orientering – ble tildelt Egebergs Ærespris. Grethe Fossli, mangeårig idrettspolitiker og tillitsvalgt – inkludert en kort periode som fungerende Idrettspresident på begynnelsen av 2000-tallet – ble utnevnt som æresmedlem i NIF. Begge tildelinger til stående ovasjoner fra salen, hvor NSF var representert med to delegater: president Bjørn Harald Vik og visepresident Sille Dypveit, foruten generalsekretær Per Iversen som observatør, på linje med de fleste GS’er i andre særforbund.