Arrangementshåndboken er klar!

Arrangementshåndboken

Arrangementshåndboken for norgesmesterskap er klar, og vi håper denne vil hjelpe klubbene med mesterskapene. Videre understreker vi at dette er et dynamisk dokument, som vil endres på bakgrunn av innspill og erfaringer som gjøres fremover. Vi håper at vi i samarbeid med arrangører også kan utarbeide øvelsesspesifikke dokumenter som også gir mer oversikt over krav til hver enkelt gren og øvelse.

Dette vil legges til på siden «NSFs Arrangementshåndbok», som du finner her. På siden finner du også maler til invitasjoner, med oversikt over klasser og øvelser, i tillegg til sjekklister for baner, og også noen tips til kommunikasjon rundt mesterskapene.

Vi legger også til at selv om håndboka i utgangspunktet er utarbeidet for NM-arrangører, er det god inspirasjon og kunnskap som også kommer godt med til andre arrangementer og stevner.

Vi gleder oss til å fylle boken med flere gode erfaringer, og ikke minst konstruktive tilbakemeldinger som ellers måtte komme.