Ny rutine for bistand til anlegg

Forbundskontoret har i flere år hatt en anleggsrådgiver ansatt i 100 % stilling. Denne stillingen avvikles ved utgangen av september 2023. Dette betyr IKKE at faglig bistand i anleggsrelaterte saker vil bortfalle som en tjeneste via Forbundskontoret. Spørsmål og/eller behov rundt anleggsbistand meldes inn til generalsekretær Per Iversen, primært via e-post: per.iversen @ skyting.no.

Henvendelsene vil systematiseres og prioriteres, ut fra en vurdering av kost/nytte/relevans – akkurat som tidligere. Spørsmål og ønske om faglig bistand vil deretter i prioritert rekkefølge oversendes til innleid ekstern kompetanse, i form av tidligere anleggsrådgiver Tarjei Ravn og hans enmannsforetak Ravn Rådgivning – nå som ekstern leverandør. NSF vil betale for avtalte timer ut fra dialog med Ravn Rådgivning og den aktuelle klubb. Tilgjengelig kapasitet i den nye løsningen vil nødvendigvis være mindre enn tidligere, noe som vil bety lengre ledetider for de fleste henvendelser, men ikke nødvendigvis for alle.

Bistanden vil som tidligere være kostnadsfri for våre klubber og medlemmer, i hvert fall inntil et visst punkt. Skulle det være aktuelt med mer omfattende bistand, vil det åpnes for at våre klubber kan inngå en kommersiell avtale direkte med Ravn Rådgivning for ytterligere bistand. En slik avtale vil ikke iverksettes uten at NSF er innforstått med samarbeidet, dette så lenge klubbens henvendelse opprinnelig ble rettet til NSF. Det understrekes at NSF ikke vil ha noen kommersielle interesser i Ravn Rådgivning, og NSF vil selvsagt ikke ha noen økonomiske interesser i eventuelt tilleggsarbeid som skulle avtales mellom klubb og Ravn Rådgivning. Til slutt vil vi opplyse om at ovenstående modell for anleggsbistand, som gjelder fra oktober 2023, vil bli evaluert i løpet av 1. halvår 2024, med mulige påfølgende justeringer basert på erfaringer og innspill fra brukerne.