Uttak til World Cup

Norges Skytterforbund har tatt ut utøvere til World Cup Para Al Ain, World Cup Kairo og World Cup Rabat.

World Cup Para Al Ain, 05.12-17.12.23

Rifle
Martin Sørlie-Rogne
Vegard Sørlie Krogsæther

World Cup Kairo, 24.01-01.02.24

Rifle
Jeanette Hegg Duestad
Jenny Stene
Mari Bårdseng Løvseth
Milda Marina Søberg Haugen
Henrik Larsen
Jon-Hermann Hegg
Ole Martin Halvorsen
Simon Kolstad Claussen

Leirdue
Jørgen Engen (skeet)
Ruben Grønbeck Lillerud (OL-trap)

World Cup Rabat, 04.02-13.02.24

Leirdue
Jørgen Engen (skeet)
Ruben Grønbeck Lillerud (OL-trap)

Det er utøvere på Skytterlandslaget ELITE som får tilbud om å skyte World Cup-konkurransene i Kairo og Rabat. Iht. sportsplan skal disse prioriteres ved de første uttakene i starten av ny sesong, på bakgrunn av resultater gjennom 2023 og uttak til Skytterlandslaget 2024. Også ELITE-utøverne Ole-Harald Aas (pistol) og Erik Watndal (skeet) har fått tilbud om deltagelse, men de ønsker ikke å prioritere disse konkurransene i starten av 2024. Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for uttak av ytterlige utøvere til årets første WC i Kairo, men utøvere som har prestert godt i vurderingsstevner både i junior og senior er aktuelle for uttak til kommende internasjonale konkurranser i senior.

Uttak til World Cup Granada og H&N Cup er utsatt fordi vi mangler informasjon om endringene som kommer for WC Granada. Her har vi kun fått indirekte varsel om at WC Granada kun gjennomføres på 10 meter for rifle og pistol, og at det også planlegges World Cup Junior på 10 meter. Vi forventer mer informasjon i løpet av kort tid og uttak kan forhåpentligvis presenteres for Toppidrettskomiteen i deres møte 14.12.23 og presenteres på nett 15.12.23. Uttak H&N Cup utsettes fordi dette må sees i sammenheng med uttak til WC Granada.

Foreløpig vurdering er at H&N Cup er beste juniorkonkurranse for forberedelse til EM, og prioriteres foran evt. deltagelse i WC Junior Granada. Dette gjelder for både pistol og rifle, men her trenger vi mer informasjon før endelig avgjørelse presenteres 15.12.