Mediasak om Løvenskioldbanen

Som sikkert mange har fått med seg, har det kommet et medieoppslag hos NRK om store kostnader forbundet med håndtering av forurensing på Løvenskioldbanen. Les artikkelen her.

Utgangspunktet er et pålegg til Skytterforbundet fra Statsforvalteren om kartlegging av forurensnings-omfanget med tilhørende forslag til tiltaksplan. NSF leverte inn ønsket dokumentasjon i slutten av november, og har fått tilbakemelding om at Statsforvalteren ikke har kapasitet til å se nærmere på saken før i mars 2024. Det skisseres i den innleverte Tiltaksplanen ulike alternativer for opprydding/håndtering av den foreliggende blyforurensingen. Alle alternativer innebærer kostnader på minst 100 millioner kr.

Slike kostnader kan Skytterforbundet selvsagt ikke dekke på egen hånd; det ville i så fall medføre konkurs for særforbundet. Det vil følgelig etableres nærmere dialog med myndighetene om hvordan finansiering av et slikt stort økonomisk krav rettet mot «frivilligheten» kan håndteres. Fotballforbundet har for øvrig en ganske parallell sak med kunstgress-granulat. Pålagte kostnader rundt opprydding overskrider åpenbart hva idretten selv kan bekoste, og utfordringen i tiden fremover blir å finne ut hvordan det offentlige i samråd med idretten skal kunne løse kostnadsspørsmålet.