Har dere registrert alle klubbens barn og ungdommer?

Det er viktig at klubben registrerer alle sine medlemmer!

Medlemskontingenten er nok den viktigste inntektskilden for mange klubber, men riktig registrering av medlemmer handler også om riktig grunnlag for fordeling av offentlige midler.

Hvorfor er det så viktig å registrere barn og ungdom?

Idrettslagene mottar midler i form av LAM (lokale aktivitetsmidler), som baserer seg på medlems- og aktivitetstall som er rapportert inn til Idrettsforbundet via Samordnet Rapportering  i april. Her vektes barn, ungdom og parautøvere høyt og klubben får mer i støtte for disse medlemmene.

En del av tilskuddet NSF mottar fra Norges Idrettsforbund (NIF) baseres på antallet medlemmer. Også der vektes barn, ungdom og parautøvere høyt, og vil gi forbundet mer midler til å støtte opp aktiviteten i klubbene til disse målgruppene.

Hvordan registrerer vi medlemmer?

Medlemmene må registreres i et medlemssystem som er godkjent av NIF. De fleste klubbene i NSF bruker Rubic Medlem eller Klubbadmin, skal klubben velge system nå, anbefaler vi at dere velger ett av disse to. Uansett medlemssystem, det er først når dere knytter et medlem til en gren (for vår del: lerdue, pistol, rifle, viltmål), blir medlemmet regnes som aktivt og teller med når tilskudd skal beregnes til klubb og forbund. Det er dessuten bare aktive medlemmer som overføres til SkytterAdmin, og som dermed kan hente ut startkort, melde seg på stevner etc. Ved å bruke Rubic Medlem oppnår man den beste integreringen med SkytterAdmin, man kan være sikker på at medlemsdata alltid er oppdatert begge steder.

Det er medlems- og aktivitetstallet ved årsskiftet som brukes som utgangspunkt for den årlige Samordnet rapportering til Idrettsforbundet. Det er foreløpig mulig å gjøre endringer på tallene ifm. selve rapporteringen, men vi anbefaler at dere prøve å holde medlemssystemet oppdatert forløpende og ha lagt inn alle som har vært aktive i klubben i løpet av året som medlemmer før 31.12.

Forbundskontingenten 2024

Vi vil minne om at Forbundstinget i 2023 vedtok å endre forbundskontingenten fra kr 350,- til kr 450,-. Og i perioden 2025 – 2027 vil forbundskontingenten indeksreguleres etterskuddsvis etter konsumprisindeksen, avrundet til nærmeste 10 kr. Det vil fortsatt være slik at klubbene ikke betaler forbundskontingent for de medlemmene som er 20 år eller yngre (dvs. for 2024, de som er født i 2004 eller seinere).