Husk at våpenkortet alltid må følge våpenet

Det er ikke bare dopingkontroll som kan skje uanmeldt, i desember fikk et av de større DFS-stevnene, Oslo Open, besøk av politiet. Der foretok de bl.a. stikkprøver av skytteres våpenkort, og de fulgte også med på om skytterne hadde kontroll på egne våpen og ikke gikk fra dem. I den forbindelse av NSF vært i kontakt med Politidirektoratet (POD) angående hvilke krav som stilles ang. våpenkort, om det er tilstrekkelig å ha med et bilde av kortet når man reiser med våpenet eller om man må ha med seg det «fysiske» kortet. PODs svar var helt tydelig: «Inntil en ny, digital løsning for våpenkort for sportsskyting foreligger, må våpenkortet medbringes fysisk, bl.a. for kontroll. Bilde av kortet godtas ikke.»

I den forbindelse kan nevnes at vi nå er et skritt nærmere en digitalisering av våpensøknader og våpenkortutstedelse. POD er et godt stykke på vei i utviklingsarbeidet på området, og det er ikke lenge før et pilotprosjekt vil bli satt i gang i ett eller flere politidistrikt. Der vil skyttere fra de ulike sportsskytingsforbundene (inkludert NSF) få mulighet til å teste ut en digital søknadsprosess, for slik å finpusse den løsningen som nå foreligger på tegnebrettet.