Spillemidler til utstyr – en god mulighet for klubbene

Har klubben i 2023 kjøpt inn utstyr som inngår i lista nedenfor, kan dere søke Idrettsforbundet om Spillemidler til utstyr. Søknadsfristen er 6. mars, og få dager etter at det ble åpnet for søknader, er det allerede 8 klubber som har lagt inn søknad, om til sammen 118 000 kroner. Alle søkere som oppfyller kravene, får penger; inntil 1/3 av innkjøpsprisen på det dere har kjøpt.  Utstyr som skytterklubbene kan søke om støtte til er følgende:

Rekrutteringsvåpen
Våpenskap
Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse
Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse
Lydsikter
Skytematter
Skytedresser til barn og unge (utlån) (OBS! Dette er nytt.)

I utgangspunktet utgjør støtten 33% av innkjøpsprisen på utstyret, men det kommer som regel inn flere søknader enn de midlene som er bevilget fra departementet, så den reelle stønadsandelen kan bli litt lavere (i fjor var den oppimot 30 %).
Klubbene søker via SportsAdmin: https://sa.nif.no, og det er klubbleder og andre med tilsvarende funksjon som har tilgang til å søke. Les mer her om hvordan dere søker og om rammene for ordningen: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/

Har dere problemer med å få lagt inn søknaden, kontakt NIF support på 21 02 90 90 eller support @ idrettsforbundet.no.