Protokoll fra forbundsstyremøte 8 / 2023-25

Lørdag 8. juni ble det avholdt forbundsstyremøte. Hele protokollen kan leses her.

Nedenfor gjengis noen av de viktigste sakene:

  • Årsregnskap 2023 ble godkjent. Regnskapet viser et overskudd på kr 810.000, mens det var budsjettert med et 0-resultat.
  • Regelverk for skyting med støtte ble godkjent. Regelverket trer i kraft umiddelbart. Det vil utarbeides egen nyhet om regelverket, dessuten henvises det til artikkel i Skytternytt nr 2 som utgis i inneværende uke – uke 25.
  • Kommende internasjonale regelverk vil ikke oversettes til norsk. Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) vil i løpet av høsten ferdigstille et nytt internasjonalt regelverk. Dette regelverket har vanligvis blitt oversatt til norsk. Det vil ikke bli gjort denne gang. Årsakene er flere, hvorav en kost/nytte-vurdering er den viktigste. Oversettelse er kostbart, og mange særforbund velger derfor i disse krevende økonomiske tider å benytte disse midlene på aktivitetsrettet virksomhet, foruten som en følge av stadig bedre engelskkunnskaper i medlemsmassen.

    NSF velger følgelig denne løsningen, som også sikrer at det ikke oppstår feil eller misforståelser som følge av oversettelse. Beslutningen har også sammenheng med tidspress, det er usikkert når revidert regelverk faktisk vil foreligge. Det vil utarbeides et dokument på norsk med hjelpetekster som vil omhandle de mest sentrale endringene og de viktigste områdene i det kommende regelverket, inkludert finaleavvikling.