Trener 1 Pistol og Rifle – Hordaland SK

21. oktober 2017 / / /

Hordaland Skytterkrets inviterer til Trener 1 Pistol og Rifle.

Kurset går over 2 helger, lørdag + søndag, fra kl 0900 – 1800 alle dagene. 

1. Helg lørdag 21. oktober og søndag 22. oktober: Sartor Skytehall
2. Helg lørdag 11. november og søndag 12. november: Sartor Skythall
+ 45 timer praksis i egen klubb og 15 timer e – læring.

Kurslærere: 
Leif Steinar Rolland og Helene Rønningen (rifle)
Nils Joten (pistol)

Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2, trener 3 og trener 4). Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet.

Etter bestått kurs og gjennomført praksis utstedes kursbevis/kompetansekort.
Deltakeravgift/Egenandel for kurset dekkes av Hordaland Skytterkrets.

Følgende moduler/tema blir gjennomgått på kurset:
– Presisjonsidrettenes egenart og mangfold (2 timer)
– Førstehjelp (1 time)- Skytetekniske elementer (9 timer)
– Oppvarming og uttøyning (1 time)
– Mental trening (3 timer)
– Trenerrollen (4 timer) 
– Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt (8 timer) 

Alle deltakere må i tillegg gjennomføre 15 timer med e-læring i løpet (i forkant og underveis) av kurset. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding. Dette gjelder følgende moduler:
– Reglement, vedlikehold og våpen 
– Idrett for funksjonshemming
– Trenerrollen
– Barneidrettens verdigrunnlag
– Idrett uten skader
– Aldersrelatert trening

Bindene påmelding skal tydelig merkes Trenerkurs 1 Pistol eller Trener 1 Rifle, og skal inneholde søkerens navn, riktig adresse, fødselsdato, klubbtilhørighet, telefonnummer og e-post adresse, slik at informasjon m.m. kan sendes ut på en grei måte.

Bindende påmelding sendes på e-post til lindis.graesdal @ skyting.noinnen 12. oktober 2017. 

Med vennlig hilsen Lindis Græsdal
Norges Skytterforbund