Landsstevnet for rekrutter 10m

14. april 2018 / / /

Landsstevnet for rekrutter 10m vil i 2018 bli arrangert av Kisen MSL i Alfhallen.

Mer informasjon kommer på deres nettsider.

Link: http://www.kisen.no/