Momskompensasjon – idrettsanlegg

1. mars 2018 / / /

Alle idrettslag som har fullført bygging av idrettsanlegg, kan søke om momskompensasjon. Frist er 1. mars. I fjor var ordningen fullfinansiert, og det er den sannsynligvis i år også; det vil si at alle som søker får, om de oppfyller kravene. De viktigste kravene er at det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for anlegget og at anlegget må være ferdig bygd og ha et godkjent sluttregnskap.

Denne infosiden hos NIF vil etterhvert bli oppdatert.

Vær oppmerksom på at søknadsskjema og -info er å finne hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det kan være mye penger som skal refunderes, så det stilles en del krav til utfylling av søknaden. Vent derfor ikke til kvelden 28.2 med å sette igang og jobbe.