Barne- og ungdomstrenerkonferansen

30. september 2022 / / /

NIF inviterer til barne- og ungdomstrenerkonferansen.

Informasjon om påmelding kommer i august.

«Den norske idrettsmodellen er i verdensklasse på mange områder, samtidig som det stadig pekes på flere barrierer for deltagelse, utvikling og prestasjon. Felles for alle er at kompetente trenere ofte blir pekt på som en viktig del av løsningen.

Men hvordan skal vi få flere kompetente trenere? Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene?»