Samordna rapportering 2024

30. april 2024 / / /

Samordna rapportering er Idrettsforbundets årlige innhenting av informasjon fra alle klubber som tilhører norsk idrett; for brukerveiledning og annen info, se her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/. Frist for å svare er 30.4, de som ikke svarer risikerer å bli strøket som medlem av Idrettsforbundet (og dermed også Skytterforbundet). Rapporteringen skjer via www.klubbadmin.no, det er leder og medlemsansvarlig(e) i klubben som har tilgang. Har dere problemer med pålogging eller rapporteringa for øvrig, kontakt NIF Support på support @ idrettsforbundet.no eller 21 02 90 90.

Til de klubber som har svart på årets Samordna rapportering
Det aller viktigste for skytterklubbene er at dere registrerer alle aktive barn og ungdommer! Som aktive regnes alle som deltar i klubbens virksomhet, for eksempel på treninger, ikke bare de som er med i konkurranser.

Også alle andre aktive må registreres, det gjelder ikke minst om dere har noen parautøvere (funksjonshemmede).

Ta derfor gjerne en sjekk av de tallene dere har lagt inn og se om alle aktive er telt med. Det er mulig å endre det dere har registrert helt fram til fristen 30.4.

Til de som ikke har svart på Samordna rapportering
I Samordna Rapportering registrerer dere hvor mange medlemmer og aktive dere hadde året før, svarer på noen spørsmål om klubbdriften, oppdaterer adresseinformasjon for klubben og fyller ut info om hvem som sitter i styret. Deler av denne rapporteringen er samkjørt med Brønnøysundregistrene, der nå etter hvert alle klubber må være registrert.

Det aller viktigste for skytterklubbene er at dere registrerer alle aktive barn og ungdommer! Som aktive regnes alle som deltar i klubbens virksomhet, for eksempel på treninger, ikke bare de som er med i konkurranser.

Har dere aktive barn og ungdommer, gir det en andel i de statlige aktivitetsmidlene som idrettsrådene i hver kommune årlig fordeler mellom idrettslagene i kommunen. Aktivitetstallene fra Samordna rapportering, og særlig tallene for barn og ungdom, brukes også når Idrettsforbundet og andre skal fordele penger og annen støtte mellom de ulike idrettene.

Både når dere skal registrere antall medlemmer og antall aktive pr. årskiftet 2023/24, blir tall fra NIFs klubbregister pr. 31.12.2023 henta automatisk inn. Denne funksjonen forenkler rapporteringen, men ta en sjekk av tallene før dere går videre.

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med aktivitetsregistreringen:
– Aktive i denne sammenhengen er alle medlemmene i klubben som deltar i klubbens virksomhet, enten de deltar i konkurranser eller på treninger, er engasjert som tillitsvalgt/trener, eller er jevnlig med på dugnader og annen klubbvirksomhet. For mange skytterklubber vil derfor medlemstall og aktivitetstall være det samme.

– Parautøvere (funksjonshemmede): Har dere aktive med en funksjonsnedsettelse, skal dere registrere dette i egne felt i rapporten. Slik aktivitet kan gi ekstra støtte fra kommunen.

– Har dere medlemmer som er aktive i flere grener (lerdue, pistol, rifle og/eller viltmål) skal de «telles» flere ganger.

Helt fram til 30.4 er det mulig å logge seg på og endre det som er rapportert av tall eller annen info, hvis rapporteringen i første omgang har vært unøyaktig/ufullstendig.

Momskompensasjon
Sammen med Samordna Rapportering kan klubben også søke om momskompensasjon for 2023, les mer om denne ordningen hos NIF. Her er fristen 15. august, men det kan være hensiktsmessig å gjøre unna søknaden sammen med rapporteringen forøvrig.