Trener 2-kurs

10. mai 2019 / / /

Norges Skytterforbund inviterer til «Trenerkurs Trener 2 Pistol og Rifle»

Hvem kan delta?

Alle som har fullført og fått godkjent trener 1 kurs

Når  og hvor er det?

Kurshelg 1 gjennomføres 10– 12 mai 2019 på Thon Hotel Linne, Oslo
(Kurshelg 1 Trener 2 presisjonsidrett er felles for trenere fra idrettene Biljard, Skyting, Bueskyting, Bowling og Curling).

Kurshelg 2 gjennomføres enten 25-27 oktober eller 1-3 november 2019 i Oslo / Akershus område.

Hva er i fokus på trener 2?

Trener 2-kurset er et nyttig grunnlag for trenere og ledere som tilrettelegger skytteraktivitet for barn, ungdom og voksne skyttere i klubbene. Trenerrollen på nivå 2 skal sees på som en miljøskaper og en tilrettelegger for utøvere som ønsker å videreutvikle sine basisferdigheter innenfor skyting.

Trener 2 har et deltaker- og utviklingsfokus og trenere på dette nivået skal gjennom utdanningen gis en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøverens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Hvordan gjennomføres kurset?

Trener 2 Pistol/Rifle består av totalt 75 timer fordelt på 2 kurshelger + e-læring og selvstudium + 75 timer praksis i klubb.

Kurset består av fem deler:

Del 1: E-læring/selvstudium

Del 2: Kurshelg 1: Presisjonsidrett

Del 3: Kurshelg 2: Pistol/Rifle

Del 4: Praksisoppgave

Del 5: Praksis

Hva koster det?

Kr 5000 pr deltaker (inkl. begge helger). Egenandelen dekker kursmateriell, alle måltider og overnatting i enkeltrom. 500 kr. Deltakere som må reise til Gardermoen med fly får redusert egenandelen med kr 500 pr kurshelg. For deltakere som ikke ønsker overnatting reduseres egenandelen med kr 500 pr kurshelg.

Det er ønskelig at klubben dekker alle utgifter for sin aktuelle deltaker. En utdannet trener er en stor ressurs for klubben!


PÅMELDING TIL helene.ronningen @ skyting.no
 innen 30. april 2019

VIKTIG INFO:

  • Vi må ha minimum 4 deltakere i pistol for å gjennomføre kurset for pistol
  • Vi må ha minimum 4 deltakere i rifle for å gjennomføre kurset for rifle
  • Alle påmeldte vil få beskjed når påmeldingsfristen er ute om det er nok deltakere. IKKE bestill flybillett/reise før du får beskjed om kurset gjennomføres eller ikke.