Trener 2-kurs

10. mai 2019 / / /

Vi gjennomfører i 2019 Trener 2-utdannelsen etter Norges Idrettsforbunds rammeverk for trenerutdanning ”Trenerløypa”.

Trener 2 er andre nivå i trenerløypa for skyttere.

Fokus er, som på Trener 1, på deltakelse, men på dette nivået blir utvikling viktigere. Trener 2 bygger på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også nye moment. Trener 2 er for trenere som ønsker å utvikle seg selv og sine utøvere videre. Idrettsfaglig er treningsprosessen sentral på Trener 2. Trener 1 og Trener 2 dekker breddeidrettens basiskrav på klubbnivå. Trener 2 skal også gi grunnlag for høyere kurs i trenerløypa til Norges Skytterforbund.

Trener 2-kurset er et nyttig grunnlag for trenere og ledere som tilrettelegger skytteraktivitet for barn, ungdom og voksne skyttere i klubbene. Trenerrollen på nivå 2 skal sees på som en miljøskaper og en tilrettelegger for utøvere som ønsker å videreutvikle sine basisferdigheter innenfor skyting.

Trener 2 har et deltaker- og utviklingsfokus og trenere på dette nivået skal gjennom utdanningen gis en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøverens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Hovedmål Trener 2

En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta kytterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Treneren skal kunne utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for bueskyttere på klubbnivå med fokus på utøverens utvikling.

En autorisert Trener 2 skal være i stand til å organisere treningsopplegget for utøvere i egen klubb. Treneren skal være i stand til å planlegge og iverksette tilpassede treningsopplegg for utøvere i egen klubb i samarbeid med utøvere, andre trenere i klubben og klubbens ledelse.

Kurshelg 1 gjennomføres 10– 12 mai 2019 på Thon Hotel Linne «Oslo»

Kurshelg 1 Trener 2 presisjonsidrett er felles for trenere fra idrettene Biljard, Skyting, Bueskyting, Bowling og Curling.

Kurshelg 2 gjennomføres enten 25-27 oktober eller 1-3 november 2019 i Oslo / Akershus område.

Faglig innhold for kurshelg nummer 2 kommer.

Egenandelkurshelg 1, kr 3500,- og for kurshelg 2 kr 3.500,- (totalt kr 7.000,-)

Egenandelen dekker kursmateriell, alle måltider og overnatting.

Deltakere som reiser til Gardermoen med fly får redusert egenandel med 500,- pr kurshelg.

Kurshelg 1                                                   Fredag 10. mai 2019
kl. 17.00 – 18.00 Registrering og lett bespisning.
kl. 18.00 – 21.00 Treningsplanlegging
kl. 21.00 Middag og erfaringsutveksling
Lørdag 11. mai 2019
kl. 08.00 – 09.00 Frokost
kl. 09.00 – 13.00 Mental Trening 2

Den Coachende treneren

 

kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
kl. 14.00 – 19.00 Mental Trening 2

Den Coachende treneren

 

kl. 20.00 Middag og erfaringsutveksling
Søndag 12. mai 2019
kl. 08.00 – 09.00 Frokost
kl. 09.00 – 13.00 Anatomi og skadeforebygging
kl. 13.00 – 14.00 Lunsj og utsjekk
kl. 14.00 – 16.00 Ernæring
kl. 16.00 – 17.00 Avslutning og evaluering

 Opptak til kurset er de som er godkjente Trener 1.

PÅMELDING TIL oda.lovseth @ skyting.no innen 10. mars 2019

ALLE SOM MELDER SEG PÅ VIL FÅ TILBAKEMELDING.