Ungdomssamling Luftpistol (Trondheim)

18. oktober 2020 / / /

Norges Skytterforbund inviterer til en ungdomssamling for pistolskyttere! Trykk her for å se fullstendig invitasjon. 

Vi håper at samlingen blir til inspirasjon både for ungdommer, trenere og ledere. Samlingen arrangeres av NSF i samarbeid med Trondheim Sportsskyttere.

MÅLGRUPPE
Ungdommer i aldersgruppen 14 – 20 år.

INSTRUKTØRER
Vi har fått på plass et spennende trenerteam til denne samlingen! Samlingen blir ledet av Tord Esten Murbreck og Espen Magnussen som begge har jobbet tett med ungdom, har deltatt bredt innenfor nasjonale og internasjonale konkurranser. Og begge har erfaring fra landslaget i pistol, både sivilt og militært.

TEMA FOR SAMLINGEN

  • Grunnleggende skyteteknikk
  • Konkurransetrening
  • Treningslære
  • Samhold

UTSTYR
Skyttere må ta med følgende utstyr: luftpistol, ammunisjon, hørselsvern, klær til å skyte i og skrivesaker. Husk også å ta med drikkeflaske.
Klubben har både våpen, ammunisjon og hørselvern til utlån om nødvendig.

PÅMELDING
Frist for påmelding er 8. oktober.
Det er kun 8 plasser på samlingen, så vær raskt ute med påmelding!

*hvis det er stor interesse for deltakelse kan vi åpne opp for flere deltakere ved å fordele utøvere i to puljer.
Av hensyn til smittevern er samlingen kun åpen for utøvere fra Trøndelag idrettskrets.

LINK TIL PÅMELDINGSSKJEMA – trykk her
Betaling av deltakeravgift skjer ved påmelding. Påmelding er bindende.

SMITTEVERN
Samlingen gjennomføres i samsvar med gjeldende smittevernregler. Mer info blir sendt til deltakere/foresatte per epost i forkant av samlingen.

BESPISNING
Det vil bli servert lunsj, frukt og snacks under samlingen. Foresatte som ønsker å få servert mat under samlingen må registrere dette ved påmelding.

KONTAKTINFORMASJON
Kontaktperson NSF

Varja Røhmer
96749280
varja.rohmer @ skyting.no

Kontaktperson klubb

Elin Leirvik
41512609

post @ trondheimsportsskyttere.no

Instruktører
Tord Esten Murbreck
92454204
tord.murbreck @ yahoo.no

Espen Magnussen
90237511
espen.magnussen @ lyse.net