NM og andre hovedarrangementer 2021

På denne siden finner du en oversikt over NM og andre hovedarrangementer på nasjonalt og nordisk nivå i 2021. Listen kan bli endret om pandemirestriksjoner blir videreført i de nordiske landene.