Rapportering av kurs for VO-tilskudd og breddemidler

Vi vil informere om fristen for rapportering av VO-tiltak avsluttet i 2014. Denne datoen er satt til 14.01.2015.Dette gjelder tiltak som er avsluttet i 2014 og med startdato tidligst 01.01.2013.

For å få et kurs godkjent for Voksenopplæringsmidler må det bestå av en Vo-godkjent kursbeskrivelse. Det må være minst 8 VO-godkjente timer.
Deltakerene må minst fylle 14 år det året kurset avholdes og minst en deltaker må registreres, samt godkjennes for gjennomføringen.
Ytterligere spørsmål kan rettes til support enten på tlf. 03615 eller e-post support @ idrettsforbundet.no

Følg også denne linken for mer informasjon om registrering og hvilke kurs som er godkjent for VO-tilskudd og breddemidler: http://skytter.forbundetonline.no/klubben/Sider/Breddemidler.aspx