Forbundstinget – første dag

Første dag av Forbundstinget 2015 er over.

Tingforsamlingen med 75 representanter fra alle 20 kretser, har vedtatt langtidsplan og – budsjett for Skytterforbundet fram til 2019, og har også behandlet en rekke enkeltsaker, der de viktigste var:
– Forslag fra Glåmdal skytterkrets om at forbundet skal ansette en sportsjef med ansvar for toppidretten innenfor alle fire grener, ble vedtatt med stort flertall.
– Forslag fra styret om å vurdere forbundets totale informasjonspolitikk, deriblant framtiden for medlemsbladet Skytternytt, ble vedtatt etter en debatt det det kom fram flere nyttige innspill
– Styrets forslag om å legge ned Komite Opplæring ble vedtatt. Ansvaret for denne komiteens oppgaver vil nå bli fordelt mellom administrasjonen og ulike utvalg som oppnevnes av styret, i tillegg til at fagkomiteene også har en ansvar innenfor sine grener.

Av andre saker som var oppe, kan nevnes reglene for utdeling av Kongepokalen, der et flertall gikk inn for å videreføre dagens ordning, der pokalen går på rundgang mellom de fire grenene.

Søndag er det tid for valg, se valgkomiteens innstilling og de øvrige sakspairene til forbundstinget på denne siden: http://skytter.forbundetonline.no/omnsf/tinget/Sider/Tinget.aspx