Regelendringer for 2015

Det ble foran 2015-sesongen gjort noen mindre regelendringer for pistol og rifle, men først nå er alle formuleringer klare.

For pistol har man forenklet klassetilbudet i flere av luftøvelsene, og det er innført ungdomsklasser i sprintluft. For å gjøre overgangen lettere til stående skyting for ungdomsskytterne, er det også åpnet for at skyttere i U14 luftpistol kan velge å skyte stående, evt. skifte mellom sittende og stående skyting i samme konkurranse.

I rifle er det innført to nye luftøvelser; Air 50 og luftsprint. I tillegg er klassetilbudet i 15m standardrifle forenkla.

I lerdue er det utarbeida et nytt sett med norske bestemmelser for øvelsen Compak Sporting.

De reviderte reglene er å finne på sidene om Lover og regler.

Regelendringer 2015