Wenche Horten – Klubbutvikler i NSF

1.mai startet Wenche Horten sitt deltidsengasjement som klubbutvikler i Norges Skytterforbund. Som klubbutvikler skal Wenche hjelpe klubbene med å få i gang aktivitet, og være NSFs bindeledd mellom forbundet og klubbene.

En klubbutvikler kan bl.a. tilby:

  • Ideer til organisering av aktivitet i klubbene
  • Behovsavklaring gjennom møter og samtaler med klubbene
  • Hjelp til å komme i gang med utdanning av trenere og dommere
  • Aktivitetsplan for klubben (startmøter og oppfølgingsmøter)
  • Ideer og tips til ungdomstiltak
  • Behjelpelig i rekruttering og samarbeid
  • Hjelp til å søke midler
  • Tilby kurset «Styrearbeid i praksis»
  • Samt mye mer :-)

Vi ønsker Wenche velkommen som klubbutvikler i NSF, og lykke til med sitt nye engasjement. Dersom du ønsker å komme i kontakt med Wenche, og få besøk av Wenche til din klubb, send e-post til: whorten @ gmail.com.