Juniorlandslag rifle 2015

Etter lengre tids planlegging er det nå bestemt at vi starter et juniorlandslag på rifle. For 2015 vil de utøverne som har representert Norge i mesterskap være landslaget.

Dette betyr at følgende utøvere vil være landslaget for juniorer:

June Haugen, NTG-Kongsvinger
Regine Nesheim, NTG-Lillehammer
Jenny Stene, Kisen MSL
Jenny Vatne, Nordstrand Sportsskyttere/NTG-Kongsvinger
Helene Vikøren, Årdal Sportsskytterlag

Henrik Larsen, Krapfoss Sportsskytterlag/NTG-Kongsvinger
Magnus Bjørnstad, Elverum Rifleklubb
Benjamin Karlsen, Kisen MSL/NTG-Kongsvinger

2016:
Fra januar 2016 vil det skje endringer på landslaget. Da vil det bli 5 gutter og 5 jenter på landslaget. Laget blir tatt ut på følgende måte:

Utøverne sender inn resultater i alle øvelsene som er OL-øvelser, og den som er rangert som best i hver øvelse tatt ut til landslag. Det skal være totalt ti resultater. På 50m må minimum 4 resultater være skutt utendørs.

Deretter, for å finne de neste på laget, blir plasseringene de har i alle øvelsene lagt sammen, og de med lavest plass-siffer kommer med. Dersom det er en allrounder på topp, vil plass-siffer bli gjeldende for neste utøver som blir tatt ut. Ved likt plass-siffer vil den som er nærmest verdensrekord i % i den beste øvelsen blir foretrukket.

Utøvere må selv sende inn resultatene sine til Håvard Ellefsen i FK Rifle. Første gang sendes det inn de ti beste resultatene (eventuelt alle de en har dersom mindre enn 10 stk.).

Tidsperiode
I utgangspunktet blir utøver på landslag for et år av gangen og det er 1/1 til 31/12 som gjelder. Deretter tar vi ut på samme vilkår når nytt lag skal tas ut.

Uttak mesterskap
Ingen på landslaget har fast plass til internasjonale mesterskap. Det skal være like muligheter for alle juniorer å kvalifisere seg til mesterskap.