Nye nettsider for Skytterforbundet

I løpet av neste uke vil Norges Skytterforbunds hjemmeside, skyting.no, få nytt utseende.

Målet med omleggingen er å gi alle som besøker nettsida et mer brukervennlig tilbud, dette gjelder både skyttere og tillitsvalgte rundt i skytter-Norge og folk utenfra som ønsker å lære om skytteridretten.

I en overgangsfase vil ikke absolutt all informasjon være på plass, men vi lover at når det lir litt lenger ut på høsten, vil all informasjon fra dagens skyting.no og mer til være tilgjengelig på den nye siden, presentert på en måte som gjør det som man ser etter, lettere å finne. Og vi legger opp til at den mest etterspurte informasjonen, som terminliste, resultat, adresser til klubbene og lover/regler, skal være tilgjengelig fra dag 1.

Når de nye sidene er oppe, tar vi gjerne i mot innspill til nsf @ skyting.no, enten det gjelder ting som mangler eller dere har ideer til å gjøre sidene bedre.