Tor Idar Aune

Tor Idar Aune blir ny sportssjef

Tor Idar Aune er fra 1. januar 2016 ansatt i nyopprettet stilling som sportssjef i Norges Skytterforbund.
Tor Idar har, gjennom mange års arbeid rettet mot norsk idrett, opparbeidet seg meget god kompetanse og kunnskap om hvordan norsk idrett drives og utvikles. Han har et bredt kontaktnett i ulike idretter, men også innen media og markedssegmentet. Tor Idar har de siste 10 årene arbeidet tett opp mot Det frivillige Skyttervesen, bl.a. innen arenaproduksjoner og som prosjektleder for kommunikasjon og media.

– Med Tor Idar på laget har vi fått en kunnskapsrik og tydelig leder av forbundets toppidrettssatsing. Toppidretten i Norges Skytterforbund må profesjonaliseres i alle ledd og ansettelsen av Tor Idar er en konsekvens av dette, sier generalsekretær Arild Groven.