Foreløpig terminliste for pistol 2016

Terminlista for pistol 2016 begynner nå å ta form. Fagkomiteen har lagt ut lister for Glåmdal, Hedmark og Buskerud (pr. 11.11.), og de øvrige kretsene vil komme i løpet av kort tid.

De som oppdager feil i stevnelistene eller klubbadressene må sende beskjed om dette til egen krets med kopi til FKPs Pål Kristiansen, paakri @ online.no.