Helene Rønningen – ny på forbundskontoret

Helene Rønningen er ansatt som idrettskonsulent i Norges Skytterforbund. Helene er 23 år, kommer fra Oslo og er tidligere juniorlandslagsskytter i rifle. Klubben hennes er Nordstrand Sportskyttere, der hun også er ungdomstrener. Hun fullfører denne våren en utdannelse i Sport Management fra Norges Idrettshøgskole, og har også tatt Idrettsforbundets kurs for unge ledere. Noen husker gjerne reisebrevene hennes i Skytternytt fra Zambia, der hun var ett år som en del av Idrettens Fredskorps.

Arbeidsområdet hennes vil hovedsaklig bli ulike prosjekter retta mot barn og ungdom, rekruttering generelt og klubbutvikling. En viktig arbeidsoppgave vil bli å etablere og følge opp et ungdomsutvalg i forbundet. Hun skal i tillegg jobbe med hjemmesidene og ulike administrative oppgaver.

Helene starter for fullt i jobben etter påske, men vil allerede f.o.m. denne uka jobbe 1-2 dager med utvalgte arbeidsoppgaver.