Trener 2 Pistol og Rifle i 2016

Norges Skytterforbund inviterer til «Trenerkurs Trener 2 Pistol og Rifle»

Trener 2 er andre nivå i trenerløypa. Fokus er, som på Trener 1, på deltakelse, men på dette nivået blir utvikling viktigere. Trener 2 bygger på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også en del nye moment. Trener 2 er for trenere som ønsker å utvikle seg selv og sine utøvere videre. Idrettsfaglig er treningsprosessen sentral på Trener 2. Trener 1 og Trener 2 dekker breddeidrettens basiskrav på klubbnivå. Trener 2 skal også gi grunnlag for høyere kurs i trenerløypa til Norge Skytterforbund. Trener 2 kurset gjennomføres over to helger.

Første kurshelg: 20 – 22 mai (pistol/rifle)
Sted: Thon Hotel Oslo Airport.

Andre kurshelg: 28 – 30 oktober (pistol), høsten 2016 (rifle, helg fastsettes senere). 
Sted: Alfhallen, eller annen skytebane i Oslo/Akershus. 


Innhold i kurset
Trener 2 Pistol/Rifle består av totalt 75 timer fordelt på 2 kurshelger + e-læring og selvstudium + 75 timer praksis i klubb.

Kurset består av fem deler:
Del 1: E-læring/selvstudium
Del 2: Kurshelg 1: Presisjonsidrett
Del 3: Kurshelg 2: Pistol/Rifle
Del 4: Praksisoppgave
Del 5: Praksis

Kurshelg 1 «Presisjonsidrett»
Denne kurshelgen er felles for kursdeltakere fra Presisjonsidrettene (Biljard, Skyting, Bueskyting, Bowling og Curling) og vil inneholde følgende temaer:

 • Aldersrelatert trening
 • Ernæring
 • Mental trening for unge utøvere
 • Trenerrollen i ungdomsidrett
 • Anatomi og skadeforebygging
 • Treningsplanlegging

Kurshelg 2 «Pistol/Rifle»
Denne kurshelgen er idrettsspesifikk og vil inneholde følgende temaer:

 • Skytetekniske elementer og treningsledelse
 • Pistol
  • Presisjon – generell teknisk trening
  • Presisjon – luftpistol
  • Finpistol – presisjon
  • Finpistol – duell
  • Standardpistol
 • Rifle
  • Liggende skytestilling
  • Knestående skytestilling
  • Stående skytestilling
 • Treningsmetoder for skyttere
 • Aldersrelatert trening
 • Norges Skytterforbund som organisasjon
 • ISSF og ESC
 • Lover og regler

 

Kursavgift/egenandel
Kr 3000 pr deltaker (inkl. begge helger). Egenandelen dekker kursmateriell, alle måltider og overnatting enkeltrom. Deltakere som må reise til Gardermoen med fly får redusert egenandelen med kr 500 pr kurshelg. For deltakere som ikke ønsker overnatting reduseres egenandelen med kr 500 pr kurshelg.

Opptakskrav
For å ta Trener 2 kreves det at man er autorisert Trener 1 og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener (NB! Praksiskravet fra Trener 1 på 45 timer  i klubb må være gjennomført og godkjent).
Deltakere som har gjennomført trener 1 og/eller trener 2 etter den gamle trenerløypa må gjennomføre oppdatering for å kunne delta på dette kurset. Oppdateringen består av 15 timer e-læring.

NB! Vi anbefaler kurset også for deltakere som har gjennomført trener 2 etter den gamle trenerløypa. Dette kurset er langt mer omfattende enn det gamle trener 2 kurset, og mesteparten av modulene er helt nye. Trenere som er autorisert som trener 2 etter den gamle trenerløypa må uansett gjennomføre kurshelg 1 som oppdatering for å kunne gå videre på trener 3 i den nye trenerstigen.

Påmelding
Sendes til: lindis.graesdal @ skyting.no innen 1. april 2016. Husk å oppgi navn, adresse, klubbtilhørighet og fødselsdato.