Varslingskanal om doping

Antidoping Norge (ADN) har opprettet Dopingvarsel, en egen varslingskanal for dopingsaker, der utøvere, ledere og andre kan varsle om «kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene». Varslingskanalen er bygd opp slik at den sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler om doping. Du finner all informasjon på nettsiden Dopingvarsel.