NSF sterkt kritisk til EU-kommisjonens våpenforslag

EU-kommisjonens forslag til nytt våpendirektiv er ikke kunnskapsbasert, men er ren symbolpolitikk, sier generalsekretær i Norges Skytterforbund, Arild Groven.

Det foreslås bl.a. å forby flere typer halvautomatiske våpen, noe som eventuelt spesielt vil ramme de mange tusen pistolskytterne her i landet. Det foreslås også at det skal innføres tidsbegrenset våpenkort med varighet 5 år og obligatorisk legesjekk ved erverv og fornyelse.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil det kraftig ramme en av verdens største idretter, uten at forslagene på noe som helst måte vil hindre terrorister og andre kriminelles tilgang til skytevåpen. Vi snakker her om en idrett som utøves i mer enn 160 land og som er en av de store idrettene bl.a. i OL og Paralympics.

Terrorangrepene i Paris og Brussel er den direkte foranledningen til kommisjonens forslag. «Alle» ønsker selvsagt at myndighetene skal ta grep for å bekjempe terror, men da må man sette inn relevante tiltak. Kommisjonens forslag vil kun ramme lovlydige borgere som utøver sin idrett i organiserte former, eller driver med jakt.
Europa flyter over av lett tilgjengelige, ulovlige våpen av f.eks. typen Kalasjnikov. De fleste av disse våpnene kommer fra det tidligere Øst-Europa og kan med letthet «kjøpes på gata» i mange av de større byene.

Å få bukt med våpensmugling og ulovlige våpen i kriminelle miljøer er imidlertid krevende. Da er det lettere å vise «handlekraft» ved å vedta lover som rammer lovlydige borgere.

NSF samarbeider med de andre nordiske landene gjennom NSR (Nordic Shooting Region) for å hindre at den idretten som faktisk er grunnlaget for dagens idrettsbevegelse og som videre er den sommeridretten med flest norske OL-medaljer gjennom tidene, blir marginalisert.

Forslaget skal behandles i EU-parlamentet 20. april for så å vedtas, evt. vedtas i korrigert form 27. juni 2016.