5 rifleskyttere tatt ut til Paralympics

Olympiatoppen har i dag tatt ut følgende fem rifleskyttere til Paralympics 2016 i Rio:
Amanda Dybendal, Storfjorden SSL
Paul Aksel Johansen, Ørland PK
Monica Lillehagen, Aasa MSL (Flisa)
Heidi Sørlie-Rogne, Kisen MSL (Ullensaker)
Sonja Tobiassen, Kalotten MSL (Tromsø)

Vi gratulerer de fem skytterne våre og ønsker lykke til i forberedelse og gjennomføring.

Norge har i tillegg også en kvoteplass på pistol, der eventuelt uttak skjer senere.

Se melding fra Olympiatoppen.