Velkommen til Rogaland skytterkrets’ sider

Rogaland skytterkrets har fått ny hjemmeside. Her vil vi publisere informasjon om skyting i Rogaland. Ta kontakt med oss i kretsen om dere har informasjon som dere vil spre til kretsens skyttere.