Nytt fra org.utvalget: Dataløsninger

Før sommeren orienterte organisasjonsutvalget om at de var i gang med mange endringer. Noen av disse endringene krever vedtak på forbundstinget i 2017, mens andre kan gjøres før det. En av endringene vi allerede er godt i gang med er å gjøre våre dataløsninger og vår medlemsservice vesentlig bedre.

Hjemmesiden www.skyting.no er allerede blitt endret en del. Norges Skytterforbund har veldig mye fagstoff som etter hvert blir mer og mer tilgjengelig. Ikke minst har Administrasjonen sørget for at «førstesiden» er blitt mer nyhetsorientert. Vi ønsker at alle grener skal bli enda flinkere til å sende inn stoff, ikke minst gjelder dette innen pistol-øvelsene.

Når det gjelder medlemsservice og datastøtte til terminlister, påmelding, resultatlister, rankinglister osv jobber vi tett med NIF IT. Det vises her til innlegget vi la ut 21.juni.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som en rekke tillitsvalgte og ansatte i Administrasjonen har arbeidet med. Videre har vi hatt og skal ha flere avklaringer med stevneleverandørene. I denne omgang er Megalink, leirdue.net og «Sandnes-systemet» med, og så selvsagt «Excel» som mange av dere bruker.

Gjennom juli og nå i august har NIF IT begynt på modulen som blir «skreddersydd» for Norges Skytterforbund. Selve utviklingen foregår hos et selskap i Bulgaria som er underleverandør til NIF IT.

Det er nedsatt en referansegruppe bestående av Lars Kanedal, Runar Berget, Kenneth Eikenes og Magnus Strømdal. Referansegruppen møtes første gang 06.september, men flere av dem har allerede kommet med innspill basert på tilsendte dokumenter. 06.spetember skal vi ha en gjennomgang av grunnversjonen med de utviklingsobjekter som på det tidspunkt er ferdig.

Overordnet tidsplan:

  • Kravspesifikasjoner klare til 16.august
  • Gjennomganger ny løsning med referansegruppen 06.sept, 27.sept og 18.okt.
  • All spesifisert skreddersøm er utviklet og testet innen 18.oktober.
  • Opplæringsmateriell klar til bruk innen 1.novemober, opplæring starter primo november
  • Ny løsning åpnes for registrering av arrangementer i 2017 fra ca 15.november
  • Full produksjon av ny løsning for alle grener fra og med 01.januar 2017

Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt med Dag Olav Rønning i Administrasjonen på mail dag.ronning @ skyting.no eller Håvard Larsen på email mail @ havardlarsen.net.