Har du lyst til å gå trenerkurs?

Buskerud Skytterkrets inviterer til Trener 1 kurs i Pistol.

Kursholder: Nils Joten

Datoer for kurshelgene: 5-6 nov og 11-13 nov.

Lokasjon teoridel: Buskerud veien 54, 3024 DRAMMEN

Lokasjon bane: Kristian Brenners vei 140 (Aronsløkka, Aron skytterklubb)

Kursavgift: Kr 500, og betales ved oppmøte første kursdag. Kursavgiften dekker kursmateriell (førstehjelpsdukke, elektronisk kurshefte, mat, instruktør og lokaler). Dersom kurshefte ønskes i papirversjon, så kan dette bestilles hos nsf @ skyting.no. Kursheftet koster kr 200 pr stk.

Påmelding til : kaiolavmoen @ live.no, SENEST  10. oktober. Oppgi navn, adresse, fødselsdato, e-post og klubbtilhørighet ved påmelding.

Generell informasjon:

Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2 og trener 3). Det er formelt ingen krav til deltagere, men man bør være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet.

Trener 1 kurset er på 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. Se kursplan under. I tillegg må deltakerne gjennomføre 15 timer e-læring i forkant av kurset på følgende temaer:

  • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Trenerrollen
  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Idrett uten skader
  • Aldersrelatert trening 1

E-læringsmodulene er å finne på denne plattformen: https://kurs.idrett.no/
Logg deg inn ved å bruke samme brukernavn og passord som ved innlogging til Min Idrett. Dersom du ikke har vært innlogget på Min Idrett tidligere, så må du opprette bruker på www.minidrett.no først.
Etter innlogging: Velg Trenerløypa nivå 1 toppmenyen og du vil få tilgang til alle modulene for Trener 1. Etter at modulene er gjennomført skal det sendes kopi av kursbevisene til lindis.Graesdal @ skyting.no slik at vi får registeret at modulene er gjennomført og tildele den enkelte kursdeltaker kompetanse i Sportsadmin (idrettens kursportal). Dere vil få tilgang på elektronisk kurshefte ved å Norges Skytterforbund under særforbundsfanen i toppmenyen på samme plattform.

Kursplan:
Timeplan Buskerud
Moduloversikt Trener 1