Fagkomité Pistol Informerer 4/6

pal-kristiansen_konstituert-leder-fagkomite-pistol

Stort NM på Ørland
Flere «protesterte» da det ble kjent hvordan rekkefølgen på øvelsene ble med veksling mellom felt og bane nesten annenhver dag. For arrangøren ga et slikt oppsett muligheter til å endre feltløypa før neste øvelse påfølgende dag, mens det ble skutt på banen. Ulempen for skytterne var at oppsettet «tvang» dem som enten skulle skyte kun bane eller felt å være tilstede hele perioden. Oppsettet medførte kanskje færre deltagere enn om øvelsene hadde blitt mer samlet i grupper (bane og felt). Ikke alle har mulighet eller råd til å være 14 dager fortløpende på NM. Våpenkontroll under NM og på åpne stevner: I våpenkontrollen under NM var det en del ”å sette fingeren på”. Først vil jeg berømme det store flertallet som hadde gode marginer på sine avtrekksvekter, men samtidig var det en litt for stor gruppe som hadde finpistoler med for liten margin. Det kunne vært unngått å ”diske” noen på etterkontroll ved endt skyting, hvis det hadde blitt tatt høyde for at et avtrekk vil bli lettere ved kontroll rett etter avsluttet skyting.
De som hadde for lette avtrekk, deles inn i 2 grupper: De som ikke hadde justert sine våpen på flere år og de som var helt klare på hvordan de måtte justere «litt» for at våpenet ”så vidt” gikk gjennom kontroll. Flere skyttere kommenterte at de hadde skutt stevner i 2-3 år uten å ha vært gjennom avtrekkskontroll. Her må klubbene skjerpe inn denne kontrollen på både bane og felt, før og etter skyting. Da slipper en ubehageligheter under NM.

Kontroll av avtrekksvekt på revolver: Feltreglementet punkt 8.25.5.3 sier at revolver skal måles i både single og double action, hvis mulig. Da holder det ikke bare å fjerne kappe av spennroa på hanen for å unngå avtrekkskontroll med oppspent hane. Til revolverskyttere som kun ønsker å skyte double action: Tilpass våpnene, slik at hane ikke kan låses i spendt posisjon. Få enten fjernet låshakket som holder hanen, eller sett på en stopper på avtrekker, slik at hanen ikke kommer så langt bak at det låses. Altfor mange fikk skyte med revolvere, der det ble satt en strips på spennroa for å hindre at hanen kunne beveges så mye at det kunne spennes opp, da den i singel action ikke holdt krav til avtrekksvekten 1360 gr. Dette er en for dårlig løsning, da en slik strip for lett kan fjernes etter våpenkontroll. For å unngå at en blir nødt til å ta etterkontroll på alle revolvere i feltløypa i NM i fremtiden, vil alle revolvere som ikke klarer kravet til singel action, hvis hane kan låses, bli avvist. En påsatt strips vil ikke bli godkjent

Neste års NM-er?
Fagkomiteen mangler fortsatt arrangører til bane og felt i 2017. Nå har de mest kritiske til årets oppsett, muligheter til å melde seg som arrangører. Med en relativ dårlig interesse å søke om å arrangere NM, må det sterkt vurderes å redusere antall øvelser – antall dager som skal brukes til NM hvert år. Dette blir tema på høstens fagkomitékonferanse.

Uttak til Nordisk Feltmesterskap og landskamp mot Sverige
På grunnlag av skutte resultater under NM ble det tatt ut skyttere til landskampen i øvelsene Luft- og Sportspistol i kl. Kv. og for M i Luft-, Fri- og Silhuettpistol. Nordisk i felt ble det uttakskyting med 8 deltakere i kl. M, Kv. og Jr., hvor de 4 beste i hver kl. fikk tilbud om å delta. Det ble så god skyting i kl. M, at det kun var antall innertreff som skilte de som ble reserve.

Pål Anders Kristiansen
Konstituert leder
fagkomité pistol