Spillemidler til utstyr 2016

Det er i år 29,4 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 214 millioner kroner til idrettslag og særforbund. Årets søknadsfrist er 23. november.
Alle idrettslag vil i løpet av uke 43 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2016.

Du kan lese mer om ordningen og andre tilskuddsordninger på NIF sine sider

Godkjent utstyr Norges Skytterforbund:
– Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse
– Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse
– Lydsikte
– Våpenskap
– Skytematter
– Rekrutteringsvåpen