NSFs nye dataløsning – oppdatert informasjon om innføringen

Vi sendte ut informasjon om innføringen 31. oktober. Her kommer det oppdatert informasjon pr 20. november. Vi er godt fornøyd med fremdriften og vi bekrefter at de nye dataløsningene settes i offisiell produksjon 15.desember 2016.

Det ble lagt ut en ny versjon (ny release) av løsningene 15.november. Denne har vesentlig mer funksjonalitet før stevnet arrangeres enn versjonen fra 18.oktober. Imidlertid mangler også denne versjonen «100-på-topp» og en del annen funksjonalitet etter at stevnet er arrangert. Det er derfor besluttet at det kommer ytterligere en versjon 14.desember, altså dagen før løsningene offisielt lanseres. Vi avslutter bestillinger/endringer til denne versjonen 21.november. Endringer etter det kommer i første versjon neste år (17.januar).

Superbrukere

Vi hadde første opplæring av superbrukere 26.oktober, neste er 23.november. De fleste av dem er imidlertid godt i gang, og mange av dere gjør en kjempejobb. Meget bra!

Klasseføring 2017

Klasseføring for 2017 er nå importert fra Pål Hembre-løsningen for ca. 4.600 pistol-skyttere som har skutt banestevner. De kretsene som har kjøpt felt-oppdateringer har også dette inne. Superbrukerne er i gang med å kvalitetssikre dataene. For lerdue og rifle er manuell registrering i gang.
Pistol-klubbene må nå gå inn og oppdatere klasseføringen for alle øvelser medlemmer har klasseføring i. Øvelser medlemmer ikke har skutt, skal normalt ikke klasseføres.

Dommerregister

Skytterforbundet har et helt oppdatert dommerregister, og som allerede ligger i SportsAdmin (altså ikke manuelt som vi skrev sist). Meget bra! Fra 15.desember vil de som er godkjente dommere få dette på startkortet med gyldighetsdato.

Anleggsregister

Vi sendte ut sentrale data fra Kulturdepartementets anleggsregister til superbrukerne 18.november. Gunnar Olaussen responderte umiddelbart og fortalte oss at han hadde gjort en jobb på dette for 3-4 år siden. Dette hjelper oss veldig. Vi skal nå legge inn disse dataene slik at de er tilgjengelig i god tid før 15.desember. Takk skal du ha, Gunnar!

Terminlister 2017

Fagkomiteene er i ferd med å sluttføre arbeidet med å sette opp terminlistene i de Excel-løsningene som hittil har vært brukt for de 4 grenene. Disse listene vil bli punchet sentralt i perioden 01.-14.desember. Vi antar det vil dreie seg om ca. 2000 stevner.

Eksterne leverandører

NIF IT-løsningene skal som tidligere meddelt ikke erstatte systemer som benyttes av klubbene for å organisere selve konkurransen. Pr 18. november er leirdue.net, Sandnes-systemet og resultat.net de tre leverandørene av stevnesystem som har godkjente integrasjoner med NIF IT-løsningene (dvs. at de kan ta imot ferdige filer med påmeldingslister fra NIF-IT-løsningen og produsere resultatlistefiler som kan sendes inn uten behov for redigering). Det arbeides med ytterligere 5 leverandører, og vi har god tro på at minst 2 av disse vil godkjennes før nyttår. De 5 er Megalink, INR-X, Kongsberg, SIUS og Blinken.
Det at en leverandør er godkjent, betyr ikke at systemet virker på den lokale stevne-PCen. Aktuell stevnesystemleverandør vil sende ut / legge ut for nedlasting en oppdatert versjon av løsningen som alle klubber som benytter denne løsningen må installere på sin lokale stevne-PC.
De som ikke har en stevneløsning som er integrert eller ikke får resultatene lastet opp, benytter en ferdig tilpasset mal i Excel fra ResultatAdmin som arrangør kan legge resultatene rett inn i. Denne malen vil bli endret og lagt ut i ny versjon i forbindelse med 14.desember-versjonen.

Påmeldingsmodulen

Vi har tidligere varsle at påmeldingsmodulen i NIF IT-systemet ikke kan brukes for alle typer stevner. Informasjonen fra 31.oktober gjelder. Imidlertid har vi forbedret påmeldingsmodulen i utviklings¬miljøet, og disse forbedringene vil bli en del av versjonen som legges ut 14.desember. Vi vil beskrive dette nærmere i informasjonsskriv primo desember.

Betalingsløsningen

Noen klubber benytter betalingsløsningen i MinIdrett i forbindelse med betaling av medlems-kontingenten. Det betyr at disse klubbene har opprettet avtale med BuyPass. Noen av disse klubbene igjen har tatt kontakt og spurt om de kan benytte betalingsløsningen i forbindelse med påmelding til stevner. Svaret på dette er ja. Dersom en klubb ønsker å benytte betalingsløsningen, men ikke får opp dette valget når stevnet skal opprettes (av arrangøren), betyr det at aktuell klubb ikke har etablert en avtale med BuyPass. Klubbene må selv gå inn i SportsAdmin og slå på denne funksjonaliteten etter at konkurransen er blitt synlig i terminlista.

Startkort – PersonID – viktig arbeid for medlemmer og klubber

Alle må ha PersonId for å få sine resultater fra 1.januar 2017 som del av rankingen. For de aller fleste medlemmene i Norges Skytterforbund ligger allerede PersonID tilgjengelig i MinIdrett når du klikker på startkort. Dersom du ikke finner deg selv i MinIdrett, må du sammen med klubben sørge for å få deg registrert.

***********

Neste oppdatering kommer primo desember. Spørsmål rettes til Dag Olav Rønning dag.ronning @ skyting.no eller Håvard Larsen mail @ havardlarsen.net.